25.8.2003

ODDELENI NEWS BLOGU

Filed under: Uncategorized — nax @ 18:27

Pro p??ehlednost jsem odd?lil moje soukrom? pozn??mky a post??ehy (tedy klasick?? blog?k) od news blogu, kter?? jsem um?stil na adresu nax.hn.org/nblog. Teď bych je??t? mohl n?jak prov??zat oba dva blog?ky dohromady, nebo tam alespo?? d??t n?jak? vz??jemn? odkazy.

Comments are closed.

Powered by WordPress