27.8.2003

BOOKCROSSING.COM

Filed under: Uncategorized — nax @ 10:26

Dnes jsem se zaregistoval na bookcrossing.com a vypustil jsem prvn? knihu: Bill, galakticky hrdina na planete nechutnych rozkosi
by Harry Harrison. Pravda nen? to ???dn? velk? um?n?, ale uvid?me jak se to osv?tč?. Hodl??m j? nechat dnes v M?stsk? knihovn? na sk?????k??ch naproti pokladn?. Pokud nev?te o co se jedn?? tak je to zp??sob jak osvobodit Va??e knihy, kter? jste u? p??ečetli a mysl?te si ?e by si je m?l p??eč?st i n?kdo jin??. Prost? tu knihu n?kde nech??te a pak na internetu sledujete kolik lid? si ji p??ečetlo. No a to hled??n? a zanech??v??n? knih je tro??ku jako ve ??pijon???n?m filmu, co ???k??te 😉

Stejn? dnes m??m cestu do m?stsk? knihovny, proto?e mi včera p??isly 2 rezervace. Jedna je od Hawkinga O čern??ch d?r??ch a budoucnosti vesm?ru a ta druha je Leo Rosenthal Pan kaplan m?? st??le t???du r??d.

Comments are closed.

Powered by WordPress