20.9.2003

NABYTEK Z IKEJE

Filed under: Uncategorized — nax @ 22:10

Nov?? n??bytek v m?m pokoji je ji? kompletn?. Koupili jsme je??t? k polic?m Dirigent 80 a 60cm knihovny Billy z Ikeje. Cht?l jsem k t? 80cm prosklen? (z matn?ho tvrzen?ho skla – vypadaj? v???n? sq?le). Myslel jsem barvy ??ed? jako zbytek polic. Kdy? jsem si naho??e nechal napsat č?sla kde to ve skladu najdu, tak mi ??ekli, ?e 60tka i n??stavec na n? je tam u? jen jeden. Tak jsem rychle b??el dolu, aby mi je nekdo nekoupil p??ed nosankem. No ale kdy? jsem to cel? prob?hl, tak sem narazil na jin?? probl?m. M?li tam posledn? dvoje ty dve??e, ale oboje byli o??kliv? rozlepen? a po porad? s rodiči jsem rozhodl, ?e je to p???li?? velk? riziko, ?e by tam n?co chyb?lo. Ptal jsem se jestli nemaji je??t? jine, ale nejd???v mi bylo ??ečeno ?e sice jo, ale nem???ou mi je tam d??t (n?co s bankovn?m p??evodem) a kdy? jsem se napodruh?? zeptal na rezervaci tak u? to najednou ??lo. ?el jsem sch??n?t vozejk a kdy? jsem ho sehnal a dojel jsem na ono m?sto, v??iml jsem si ?e o 2 hrom??dky vedle jsou n?jk? dve??e. Myslel jsem ?e to jsou oni a tak jsem je vzal a ve chv?li kdy m??ma d??vala pokladn? ty 3 tis?ce jsem si v??iml, ?e č?sla nesed?. Doma jsem zjistil, ?e to nejsou ??ed? dve??e, ale st???brn?. Vypad?? to daleko l?pe, ne? kdyby to kdy mohlo vypadat s t?mi ??ediv?mi.

Docela drsn?? bylo kdy? jsem cestou dom?? v t?ch osm ???dil j?? (u? se smr??kalo a tat?nek byl dost unaven??). N?, ?e bych ???dil n?jak nebezpečn?. Z??sadn? nep??edj??d?m, pokud skutečn? nemus?m a z??sadn? dodr?uju povolenou rychlost. Probl?m ale nastal, kdy? jsem zahnul o k??i?ovatku d???ve ne? jsem m?l. Ty 2 k??i?ovatky vypadali zkoro stejn? a byli hned zasebou. Konkr?tn? jsem m?l zahnout z Jeremij????ovi do Radlick?. Teda mo?n?? za sv?tla bych si b??val byl v??iml, ?e je to slep?? ulice, ale byli tam semafory no a prost? s tim nalo?en??m p???v?sem to bylo dost d?sn?? se tam ot??čet.

Comments are closed.

Powered by WordPress