25.9.2003

O ROUTOV?N? (ZAT?M STATICK??M)

Filed under: Uncategorized — nax @ 01:18

Tak dnes jsem konečn? nahodil router na balk??n? a p??ipojil do n?j nov? ant?nky z i4. Celkem jsem za sito 19tku, sektorovku 180ti stupnovou s 10dbi, dalsi kartu x626 a pigtail dal p??es 8000. V podstat? v??echny svoje ??spory.

No ale u? teď jsem se začal učit dule?it? v?ci o routov??ni. Moje ???asn?? routovac? tabulka toti? po nahozen? v??ech interfac?? vypadala n??sledovn?:
naxrouter:/etc/init.d# route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
10.27.72.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
10.27.8.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 wlan0
10.27.4.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 wlan1
0.0.0.0 10.27.4.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 wlan1
0.0.0.0 10.27.72.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0

Obzv?????? 2 default GW sou moc fajn. Kdy? jsem nastavil adresu wlan1 co? je interface sm???uj?c? na bluehillz, tak sice zmizel p??edposledn? ????dek, ale to je snad jedin?? kter?? mi tam vyhovoval. Tak?e si mus?m pro zač??tek pohr??t s routov??n?m. Je to ale docela nebezpečn?? hra, obzvl?????? pokud nesed?te jako j?? p???mo u toho poč?tače, ale p??istupujete k n?mu p??es ssh. To pak kdy? sma?ete nespr??vnou routu nezb??v?? nic jin?ho, ne? reset.

Konecna tabulka ke ktery je treba se dopracovat je
naxrouter:~# route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
10.27.72.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
10.27.8.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 wlan0
10.27.4.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 wlan1
0.0.0.0 10.27.4.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 wlan1

Syntaxe prikazu route vypada asi nasledovne:
route del -net 10.27.72.0/24 gw 10.27.72.1
route add default gw 10.27.4.1

ale nakonec jsem se to rozhodl udelat proste pres
naxrouter:~# cat /etc/network/interfaces
# /etc/network/interfaces — configuration file for ifup(8), ifdown(8)

# The loopback interfaces
auto lo
iface lo inet loopback

auto dummy0
iface dummy0 inet static
address 10.27.0.8
netmask 255.255.255.255
broadcast 10.27.0.8

# The first network card – this entry was created during the Debian installation
# (network, broadcast and gateway are optional)
auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.27.72.7
netmask 255.255.255.0
network 10.27.72.0
broadcast 10.27.72.255
# gateway 10.27.72.1

auto wlan0
iface wlan0 inet static
address 10.27.8.1
netmask 255.255.255.0
network 10.27.8.0
broadcast 10.27.8.255

auto wlan1
iface wlan1 inet static
address 10.27.4.120
netmask 255.255.255.0
network 10.27.4.0
broadcast 10.27.4.255
gateway 10.27.4.1

Bohuzel jsem udelal chybu u posledniho auto, kde jsem sice opravil po cut&paste IP adresy, ale zapomel jsem prepsat 0 v auto wlan0 na 1 a dusledkem toho nabehl wlan1 s IP adresama eth0 a ten pro jistotu nenab?hl v??bec. A co to pro mne kter???to sed?l u jin?ho poč?tače znamenalo? Vz?t pod pa?? monitor a vypravit se na dobrodru?nou cestu do černočern? noci. Na??t?st? jen na balkon. No a pak to u? celkem jelo. Jen jsem je??t? zjistil, ?e to ??patn? routuje z vnit??n?ch poč?tač?? m? s?t?, ale LOC ??el u? sp??t a j?? u? p??jdu taky.

No a a? budu cht?t zprovoznit iproute2 neboli source routing tak se určit? bude hodit tenhle link. Nicm?n? LOC mne informoval, ?e zebra se s t?m nem?? moc v l??sce.

Comments are closed.

Powered by WordPress