13.3.2004

IRC NA POZAD? I PO ODHL??EN?

Filed under: Linux — nax @ 11:01

Ve čtvrtek jsem byl v podvečer na takov?m mal?m posezen? s lidma z mod??ansk??ho czfrečka. Byl jsem tam jen asi p??l hodinky, proto?e mne bolela trochu hlava (ach ten tlak). Hlavn? jsem byl r??d, ?e jsem zase po dlouh? dob? vid?l Guliho a taky jsem poprv? v ?ivot? vid?l P??ka z Bluehillz.

No a na tom sraz?ku jsem se dozv?d?l, ?e ti hlavn? maz??ci sou skoro permanentn? na irc kan??lu a tak jsem si ??ekl, ?e bych zase po dlooouuuh? dob? m?l zase nahodit n?jak?ho irc klienta a b??t na ircu. Jako samoz??ejmou volbu jsem zvolil samoz??ejm? sqel?ho konzolov?ho klienta bitchx i kdy? za tu obrovskou moc, kterou m??te nad sv??m irc plat?te docela nep??ehledn??m a ne moc user friendly ovl??d??n?m. No a? to budu pou??vat del??? dobu, tak snad p??ijdu na v??echny d??le?it? p???kazy.

Pamatuju si, ?e kdysi jsem m?l definovan? vlastn? p???kazy, vlastn? n?co jako unixov? aliasy, t??eba pro otev??en? nov?ho okna /nw a podobn?.

Na??t?st? to nejd??le?it?j??? – toti? server na kter?? jsem se cht?l p??ipojit jsem vyspecifikoval na p???kazov? ????dce (defaultn? se to p??ipojuje na irc.debian.org a n?jak sem nemohl naj?t kde se to d?? zm?nit) a po p??ipojen? na server (hmm nick nax je obsazeny :o(( n?jak??m rumunem, tak?e jsem dostal nax_) jsem se p??ipojil na kan??l pomoci docela intuitivn?ho p???kazu /join jm?no_kan??lu.

Jako druh?? v?c mne napadlo, ?e by nebylo ??patn?, kdyby ten irc klient b??el po????d a jen bych se na n?j v?dy po p??ihl????en? kdy? bych m?l n??ladu p??epnul. V?m, ?e se to d?? ud?lat pomoc? screenu a tak? v?m, ?e to lidi na tomhle kan??lu pou??vaj?, tak?e jsem se zeptal. Ten irc je samoz??ejm? pot??eba pustit uvnit?? screenu, t??eba takhle:

$ screen bitchx irc.felk.cvut.cz

a potom a? se budete cht?t odhl??sit tak stisknout CTRL+A pro p??epnut? screenu do p???kazov?ho re?imu a potom p?smeno d, a nap???e se na termin??l [detached]. Pak se m???ete v pohod? odhl??sit a ten irc klient pob??? po????d d??l.

Po op?tovn?m p??ihl????en? stač? pustit:

$ screen -r

A u? se d?v??te na irc klienta v pln? kr??se a m???ete se pustit do čten? historie 😉

No a večer jsem je??t? na??el moc hezk?? tutori??l pou?iv??n? screenu. Určit? bych si ho m?l je??t? po????dn? proč?st.

No a aby v??s t??eba netr??pilo, ?e jste je??t? nikdy t??eba o aplikaci screen nesly??eli, nebo t??eba ?e ani netu???te k čemu takov?? konzolov?? aplikace m???e slou?it, tak tu m??m pro v??s jednu pot???uj?c? informaci: n?kte??? jedinci jsou na tom je??t? po????d o pozn??n? h????e ;o)

udtate 8. 4 2004:
22:41 < @ptak> nax> s bitchx nemusis jet screenu…bitchX se umi detachnout sama bez screeny
22:42 < @ptak> ..staci dat /detach a skoci to do konzole a pak scr-bx ti zpet nahodi puvodni bitchx z pozadi

Nicm?n? teď u? pou??v??m irssi a ta m?? ve FAQ, ?e autor sice u? implementoval detach, ale zat?m neimplementoval k??d pro reatach.

Comments are closed.

Powered by WordPress