17.4.2004

N?CO O HUBNUT?

Filed under: personal — nax @ 12:59

No j?? v?m, ?e tohle m?? b??t linuxov?? blog, ale neodpust?m si drobnou odbočku, ale nebojte se, tohle nebude reklama na ???asn? pilulky (u kter? jsem se up???m? pobavil včera u teleshopingu: “… kdyby n???? prost??edek nefungoval, lid? by ho nekupovali!”). Jak jsem se tu u? 2 t??dny zp?t zm?nil, rozhodl jsem se, ?e m??ch 106 kg nen? ??pln? ide??ln? hmotnost a ?e začnu b?hat alespo?? t??ikr??t t??dn? tady po na??em lese na s?dli??ti.

Jen?e jeliko? jsem technicky zalo?en?? a mus?m m?t skoro v??echno v?decky podlo?en? a nav?c u? sem si cht?l asi rok koupit nov? hodinky, tak logick??m vy??st?n?m bylo koupit si na to b?h??n? speci??ln? hodinky. Abych m?l motivaci, tak toti? pot??ebuju vid?t alespo?? n?jak? zlep??en?, t??eba v rychlej???m prob?hnut? n?jak? trasy a tak podobn?. Oni ty moje star? hodinky co jsem pou??val a? do teď (pamatuji se, ?e jsem je dostal v osm? t???d? na z??kladce k v??noc??m) sice m?ly stopky, ale d?sn? rychle se n?jak zaneslo to tlač?tko pro jejich spou??t?n? a nav?c mi prav? p??ed asi dv?ma t??dny do??la baterka.

Nakonec m? kouzlil pulsmetr Opal 400. Za tu cenu m?? v??echny funkce kter? pot??ebuji. Dnes u? jsem byl poprv? b?hat. Teď kdy? m??m to drah? vybaven? tak douf??m, ?e m? to donut? ho pou??vat a jen tak toho nenech??m.

Comments are closed.

Powered by WordPress