6.2.2005

P??IPOJEN? IMAGE DISKU JAKO FILESYST??MU VE FREEBSD

Filed under: Uncategorized — nax @ 03:52

Dnes jen kra??oučk?? pozn??mka o tom, co jsem zrovna zjistil. Pot??ebuji toti? p??ipojit image jednoho disku abych si s n? mohl hr??t jako by to bylo re??ln? za???zen?. V linuxu se to dela p??es mount -o loop ale to sam? ve freebsd nejde. Chv?li mi to trvalo, ale nakonec sem na to narazil:

mdconfig -a -t vnode -f 5.2.1-RELEASE-i386-bootonly.iso

co? vytvo??? za???zen? /dev/md0 kter? pak jde norm??ln? p??ipojit t??eba takhle:

mount_cd9660 /dev/md0 /mnt/

no a kdy? budeme cht?t zase zru??it tohle za???zen? tak jednodu??e:

mdconfig -d -u 0

M??m toti? takovou ideu, ?e bych si ud?lal (za pomoc? portu sysutils/freesbie) bootovateln? CD s minim??ln?m osekan??m FreeBSD syst?mem a hlavn? openvpn a tyhle CD by byla na pobočk??ch jako klienti VPN. I kdyby se pak do syst?mu n?kdo nedej bo?e dostal, tak na ten disk prost? nic nezap???e. Nav?c kdyby t??eba ode??el hw, tak by stačilo prost? vlo?it nov?? disk a jelo by se d??l.

Comments are closed.

Powered by WordPress