16.9.2005

S??RIOV? KONZOLA NA FreeBSD

Filed under: FreeBSD — nax @ 16:37

Tak u? je to rok a kousek co d?l??m pro jednu v současnosti st??edn? velkou firmu (s v??hledem na to, ?e brzo to bude velmi velk?? firma) unix admina. P???jdu si tak na docela slu??n? fee a v podstat? za to, ?e d?l??m to co m? stejn? v?dy bavilo – administruju unixy. Konkr?tn? FreeBSD. Nebudu se tu moc rozepisovat proč se mi tenhle OS za ten rok lib? č?m d??l t?m v?c, ale chci si tu teď zapsat 2 poznatky co jsem ud?lal v uplynul?m t??dnu.

Ty FreeBSD kter? spravuji jsou pou??van? p??edev???m jako VPN klienti a tenhle t??den jsme konfigurovali stroj, kter?? dnes odj??d? do Chorvatska. Jednak u t?ch stroj?? neb??v?? kl??vesnice a display a občas dot??hnout monitor od n?kud jinud je p?kn?? otrava, tak jsem pot??eboval, aby byla konzole dostupn?? p??es s?riov?? port.

Nebylo to ani tak t??k?. Stačilo ud?lat soubor /boot.conf a tam ??et?zec -Dh

D??l bylo pot??eba zm?nit jeden ????dek v /etc/tty na

ttyd0   "/usr/libexec/getty std.9600"   vt100   on  secure

No a po rebootu u? stačilo jen p??ipojit sv??j notebook nebo jin?? stroj na seriov?? port a pak (pokud stoj je taky freebsd) pustit:

cu -l /dev/cuaa0 -s 9600

Comments are closed.

Powered by WordPress