11.3.2006

OpenSolaris installfest

Filed under: Akce,personal — nax @ 19:10

P??ed chv?l? jsem se odtamtud vr??til. Tyhle akce se mi nesm?rn? l?b?. Je to trochu jako konference, trochu jako ve ??kole, a? na tu drobnou zm?nu, ?e si tam člov?k poslechne v??echny p??edn????ky s chut?. Nezklamal jsem se ani tentokr??t. Solaris mne zaj?mal u? p??ed t?m, ne? ho SUN vypustil jako opensource a i kdy? jsem nem?l na co instalovat, na p??edn????k??ch jsem si poslechl stručnou nalejv??rnu ze z??kladn? administrace Solarisu od Mrtina ?erven?ho, kter?ho zn??m od doby kdy jsem s n?m p??ed v??noci natočil 2 rozhovory pro Terabajt.

Tohle m??m na takov??ch akc?ch mo?n?? je??t? rad??i ne? p???sun nov??ch v?domost?: člov?k tam vid? zn??m? tv????e a m???e eventu??ln? nav??zat nov? kontakty podobn? pozitivn?ch lid?.

Je??t? k tomu proč jsem nic neinstaloval – ne ?e bych ???dn?? HW nem?l. Pravda na notebooku mi jako u? tradičn? doch??z? m?sto a tak instalaci do vmware nebo dokonce na speci??ln? parti??nu jsem zavrhl rovnou. Doma ale m??m jeden star?? nepou??van?? nefal??ovan?? Sparc, konkr?tn? Sparc Station 5. Je to takov?? relativn? tenk?? krabice, ale docela by se pronesla. Ale kdybych m?l vyhl?dku na to, ?e pod veden?m odborn?k?? nainstaluji na ten poč?tač konečn? sv??j prvn? Solaris asi bych to tam i donesl. Monitor k tomu ale m??m jen 21″, toho času p??es redukci a s extern?m TV tunerem pou??van?? jako televize u mne v pokoji (ten monitor m?? toti? SUN specifik RGB koncovku, kter?? pasuje pr??v? jen do toho Sparca).

Nicm?n? je tu je??t? druh?? mo?nost, kter? jsem cht?l vyu??t – toti? instalace p??es s?riov?? kabel. Dokonce jsem si to maloval tak, ?e proste večer p??ed akc? zano???m do mil?ho Sparca instalačn? CD (to jsem je??t? netu??il ?e jich je 4 a DVD mechaniku v tom sta??ičk?m Sparcu opravdu nem??m a jinou SCSI mechaniku abych j? tam p??ipojil m?sto CD-ROM taky ne) a ?e p??es s?riov? rozhran? p??ipojim na n?jak?? linux (konkr?tn? DSM 50MB distribuci kterou nabootuji na sv?m b??val?m desktopu, toho času slou??c? pro brouzd??n? po internetu mamince).

Jen?e sem včera večer, kdy? u? jsem m?l p??lku CDček sta?eno zjistil, ?e mil?? Sparc station 5 m?? jen ??irok?? s?riov?? port a j?? nem??m konvertor. V 11 večer u? se mi fakt vytahovat p??jku a d?lat si vlastn? redukci necht?lo (stejn? by – jak se tak zn??m – nefungovala) a tak jsem si dnes vyslechl rad??i v??echny p??edn????ky a kupodivu m? nenudila ani p??edn????ka o psan? modul?? do solarisovsk?ho j??dra (za co? pat??? Martinovi gratulace).

Posledn? p??edn????ka mne ale zaj?mala nejv?c – t??kala se rozchozen? USB CDMA modemu v opensolarisu a dozv?d?l jsem se p??esn? to co jsem pot??eboval. Knihovna libusb v Solarisu norm??ln? b?h??, ale usbfs z linuxu s adres????ovou strukturou vytv????enou Solarisovsk??m usbgen rozhodn? nen? ani tro??ku kompatibiln?. D?ky tomu druh?mu tedy nebude port UPEK driveru pro jejich fingerprint reader nic snadn?ho.

Comments are closed.

Powered by WordPress