13.3.2006

Fotka z telefonu

Filed under: HW,Linux,personal — nax @ 13:32

Včera dopoledne jsme m?li dal??? n??v??t?vu u Evčin??ch prarodič??. V?dy tam jedeme p??i p???le?itosti n?č?ho sv??tku, nebo narozenin. Nebydl? nijak zvl?????? daleko (Spo??ilov), ale stejn? tam v?t??inou jezd?m s rodiči Evči jejich autem.

Tentokr??t jsme se ale probudily do naprosto zasn??en?ho dne. Rad??i jsme proto jeli autobusem. U prarodič?? jsem pak ale na balk??n? vid?l n?co naprosto kouzeln?ho. A toti? tohe:


boty

Vyblejsknul jsem si to t?m sv?m hloup??m fo????čkem zabudovan??m v mobilu (nen? to ???dn?? kvalitka, proto?e ta moje T630 nem?? snad ani megapixel). No a tak jsem se dostal k tomu, ?e jsem si pot??eboval ochodit n?jakou cestu z mobilu do poč?tače, nejl?pe p??es butooth.

Včera kdy? jseme p??ijeli dom??, tak sem pros??val internet a nakonec jsem dosp?l k tomu, ?e t?m prav??m projektem na kter?? bych se m?l soust??edit je openobex. Obex jak jsem pochopil je jak??si norma pro komunikaci s mobily p??es IrDA a Bluetooth.

Na star? zn??m? str??nce T630 v Linuxu jsem na??el popis jak obexftp funguje s infra portem. J?? jsem ale cht?l tohle pou??vat s bluetoothem a vlastn? jsem ani jednou nepou?il ten infraport.

No st??lo mne to spoustu pokus?? a omyl?? ne? jsem nakonec sv?te div se na česk?m f??ru narazil na ??e??en?. Je to ten post, kter?? rad? aby fungoval p???stup k X??m i pod rootem. Pravda, tohle m??j probl?m nen?, proto?e sp??rovan?? sv??j telefon s poč?tačem u? dlouho m??m, ale je to ta spr??vn?? posloupnost p???kaz??:

rfcomm bind rfcomm0 00:11:22:AA:BB:CC
obexftp -t /dev/rfcomm0 -l / #tohle vypise v XML adresare
obexftp -t /dev/rfcomm0 -g "/Obrazky/boty.jpg" #tohle stahne obrazek z telefonu

Ten prvn? krok se d?? v Gentoo vypustit pokud do /etc/conf.d/bluetooth nap???ete:

# Bind rfcomm devices (allowed values are "true" and "false")
RFCOMM_ENABLE=true
# Config file for rfcomm
RFCOMM_CONFIG="/etc/bluetooth/rfcomm.conf"

A do konfigur??ku etc/bluetooth/rfcomm.conf pak

rfcomm0 {
bind yes;
device 00:11:22:AA:BB:CC;
channel 1;
comment "naxphone";
}

Ten v??pis adres????e pak vypad?? n?jak takhle:
(smazal jsem v tom v??pisu če??tinu, proto?e v tom zv??raz??ov??n? syntaxe to d?l?? paseku)

Co se mi ale nepovedlo rozchodit je wrapper nad obexftp, kter?? simuluje p??imount?n? toho telefonu. V gentoo obexfs m?? dokonce ebuild, ale n?jak to nefunguje. Na to se ale je??t? určit? pod?v??m. A? budu m?t dal??? fotečky.

Comments are closed.

Powered by WordPress