29.3.2006

wpa podpora ipw2200

Filed under: HW,Linux — nax @ 16:50

Včera jsem konečn? rozlouskl probl?m, kter?? m?la moje intern? s???ovka s podporou wpa v linuxu. Probl?m byl ze jsem to po????d spou??t?l n?jak takhle:

# wpa_supplicant -ieth1 -c /etc/wpa_supplicant.conf -Dipw
ioctl[IPW_IOCTL_WPA_SUPPLICANT]: Operation not supported

Probl?m byl v pou??van?m driveru ipw. Vyhazovalo to po????d takov?hle chyby jako jsou na druh?m ????dku. Odpov?ď jsem nakonec vygooglil tady.

Bylo pot??eba m?sto n?j pou??t driver wext (?e pr?? se zm?nilo n?jak? api v ipw2200 driveru nebo co). Jen p??ipom?n??m, ?e sem si p??edt?m nainstaloval nejnov?j??? ebulid IPW2200 a wpa_supplicantu. BTW v gentoo se d?? ten driver nastavit tady: /etc/conf.d/wpa_supplicant

No a u? to b?h??, hezky s 63 bajtov??m kl?čem a velmi kr??tkou dobou mezi m?nami kl?č?? (nemus?m tu taky prozrazovat v??echno o zabezpečen? sv? s?t?, ?e?). D??le?it? je, ?e jestli jsou m? informace spr??vn?, tak je tohle zabezpečen? na rozd?l od p??vodn?ho WEPu t?m??? neprolomiteln?.

?koda jen, ?e sem snad je??t? nepot??eboval WPA p??ipojen? z notebooku, ale u? brzo budu nastavovat WPA p??ipojen? na zaurusovi (to bude panečku jin? kafe – kdo by se na z??chod tahal s cel??m notebookem, ale na zaurusovi pokračovat p??es ssh v rozd?lan? pr??ci – to pot??ebuju docela často).

Comments are closed.

Powered by WordPress