2.7.2006

webkamerka v linuxu

Filed under: HW,Linux,webcam — nax @ 20:44

Konečn? m??m od minul?ho t??dne pr??zniny. Pravda nebude to tentokr??t moc o odpoč?v??n?, proto?e mne ček?? pr??ce na diplomce a docela r??d bych si tak? dokončil svoj? vlastn? da??ovou evidenci napsanou ve squeaku, jej?? v?t??? č??st jsem odevzdal jako semestr??lku na objektov? programov??n?.

Dnes se mi ale do ruky dostala kamerka, kterou Evča dostala od sv?ho tat?nka a hned jsem ji musel vyzkou??et. Nejd???v jsem nainstaloval soft u n? na notebooku na Windows XP a zkusil jsem to pou??t ve skypu a se s?grou jsem si pokecal ve videokonferenci (teda jednosm?rn? – s?gra n?jak prej nemohla zrovna naj?t svoj? webkamerku).

Dnes jsem to zkusil rozb?hnout v linuxu a celkem mus?m ???ct, ?e to ???dn?? velk?? probl?m nebyl. Ta kamerka se po p??ipojen? do usb hl??s? takhle (zji??t?no pomoc? lsusb):

Bus 003 Device 115: ID 046d:08a9 Logitech, Inc.

A to stačilo d??t do googlu (tedy ty identifikace) a na??lo to z??znam na n?jak? ??pan?lsk? wiki a to m? nakoplo na str??nky tohoto driveru. Ten m?? dokonce ebuild v portage (bal?čkovac? syst?m gentoo), tak?e instalace prob?hla bez probl?m??. Jedin? co sem musel ručn? doinstalovat byla nastavovac? utilitka spcagui.


tak to jsem j???tak to jsem j???j??? se usm??­v???m07:02:2006-21:21:49.jpg07:02:2006-21:21:25.jpg07:02:2006-21:21:09.jpg

Teď se mi nainstalovala ekiga co? je b??val?? gnomemeeting, aneb opensource sip klient, kter?? mimo jin? um? i video konference a teď jdu prov???it určit? zv?sti o tom, ?e by se snad m?lo n?jak d??t p??es sip protokol d??t bavit i s u?ivateli skypu.

Comments are closed.

Powered by WordPress